Cena strechy


Cenové kalkulácie na materiál a prácu Vám vypracujeme na základe projektovej dokumentácie a podľa dohody.  K väzníkovým strechám prikladáme aj statický návrh konštrukcie s vizualizáciou strechy zdarma.

Kontaktovať nás  môžete telefonicky 0918 909 041 kontaktná osoba Ing. Attila Kálazi alebo e-mailom kalaziattila@gmail.com.

Tešíme sa na spoluprácu