Strecha Miloslavov


Návrh a realizácia väzníkovej konštrukcie strechy s kompletnou finalizáciou strechy pre drevodom z modulovaného konštrukčného systému.