Strecha Nové Zámky


Atypicky riešený klasický krov bez vnútorných nosných múrov. Vhodnejšia a bezpečnejšia alternatíva by bola varianta so samonosnou väzníkovou konštrukciou.