Strecha na kľúč


Postup:

1.Vypracujeme Vám cenové ponuky na materiál a prácu.

2.Nezáväzne prekonzultujeme s Vami jednotlivé ponuky, prípadne navrhneme lepšie riešenia.

3.V prípade dohody rezervácia termínu realizácie.

4.Samotná realizácia strechy.