Zhotovíme vám strechu podľa vašich predstáv a požiadaviek. Stavbu strechy realizujeme ako ucelenú službu, ktorá zahŕňa dodávku materiálov a jednotlivých prác. Strecha na kľúč sa začína cenovou ponukou, pričom celková cena sa skladá z jednotlivých cenových ponúk.

Prvým krokom je návrh väzníkovej konštrukcie strechy na základe projektovej dokumentácie. Na základe návrhu strechy vyhotovíme cenovú ponuku na väzníkovú konštrukciu aj s montážou konštrukcie, pričom tam zahrnieme cenu dopravy na stavbu a prácu so žeriavom.

V ďalšom kroku vám naceníme strešnú krytinu s príslušenstvom, ako aj odkvapový systém a strešné laty.

Ďalšia časť cenovej ponuky obsahuje cenovú ponuku na tesárske, pokrývačské a klampiarske práce.

Po dohode s investorom sa zarezervuje určitý orientačný termín. Ak sú už múry vytiahnuté, tak sa stavba ešte raz premeria, či sedia kóty podľa projektu. Strešná konštrukcia sa potom vyrobí na mieru podľa zamerania. Ak sa stavba výrazne zväčšila oproti projektu, tak sa jednotlivé ponuky prepočítajú.

Celková realizácia strechy je v našej réžii bez starostí pre investora.

Krytina_Terran_Danubia_EVO_Merlot.JPGKrytina_Terran_Danubia_EVO_Carbon.jpgKrytina_Terran_Danubia_EVO_Mocca.JPGKrytina_Terran_Coppo_Ferrara.JPGKrytina_Terran_Danubia_EVO_Korall.JPGKrytina_Terran_Coppo_Anticka_Cervena.JPG