Väzníkový krov predstavuje ľahkú, priestorovo stuženú drevenú konštrukciu strechy, ktorá sa skladá z prefabrikovaných dielcov nazývaných „priehradové väzníky“. Jednotlivé väzníky sa skladajú z typizovaných drevených hranolov, ktoré sú spájané oceľovými styčníkovými doskami. Priehradové väzníky sa používajú všade tam, kde treba zastrešiť priestor s väčšou svetlosťou bez dodatočných vnútorných nosných stien a stĺpov.

Väzníkový krov je lacné a efektívne riešenie, ak neplánujete využívať podkrovie. Priestor podkrovia sa dá využiť ako úložný priestor na odkladanie sezónnych vecí.

Väzníkovým krovom je možné realizovať rôzne tvary striech, ako sú valbové, sedlové, stanové, pultové až po ploché strechy. Základnými vlastnosťami drevenej konštrukcie krovu z priehradových väzníkov je jeho rýchla a presná výroba, efektívna montáž, takmer neobmedzená variabilita, mimoriadna presnosť strešnej roviny , vytvorenie základu pre stropný systém, statická bezpečnosť.

Výhody väzníkového krovu:

  • vysoká priestorová variabilita umožňujúca od začiatku realizácie projektovej dokumentácie aktívne reagovať na požiadavky investora, predovšetkým priestorovej variability interiéru
  • systém nosných priečok pri realizácii drevených väzníkových konštrukcií je minimalizovaný, čím vzniká pre investora významná úspora finančných prostriedkov
  • ďalšou nespornou pridanou hodnotou drevenej väzníkovej konštrukcie je schopnosť vytvoriť stabilnú a staticky bezpečnú konštrukciu krovu bez nutnosti realizácie železobetónového stropu
  • väzníkový krov sa vyrába z certifikovaného sušeného hobľovaného reziva triedy C24, čo zabezpečuje jeho dlhú životnosť
  • nižšia hmotnosť oproti klasickému krovu
  • staticky bezpečná konštrukcia podložená statickým posudkom ku každej streche
  • montáž SDK stropu priamo na spodnú vodorovnú časť väzníkov
  • možnosť vytvorenia úložného priestoru
  • rýchla a efektívna montáž

Vaznikovy_krov_Horne_Lefantovce.JPGVaznikovy_krov_Tekovske_Luzany.JPGVaznikovy_krov_Nitra.JPGVaznikovy_krov_Michal_nad_Zitavou.JPGVaznikovy_krov_Levice.JPGVaznikovy_krov_Janikovce.JPG